Kanti and Kunja International College

News

Apply Online

KandK International College Apply Online

Advisory Board

 

Dr. Madhukar Samsher JBR Rana

Prof. Dr. Samartha Bdr. Singh

Prof. Dr. Chuda Upreti

Prof. Dr. Ram Kumar Dahal

Prof. Dr. Kundan Dutta Koirala

Prof. Dr. Dev Raj Adhikari

Prof. Dr. Shreedhar Lohani

Prof. Dr. Govind Agrawal

Prof. Dr. Pradip Khadka

Prof. Dr. Basudev Tripathi

Prof. Dr. Ramesh Raj Kunwar

Prof. Dr. Rajendra Gopal Shrestha

Dr. Upendra Koirala

Dr. Bijay K.C.

Dr. Bhoj Raj Aryal

Mr. Bhaskar Raj KArnikar

Mr. Restha Jha